Odborné sociální poradenství

Popis služby:

Služba:

Odborné sociální poradenství

Mateřská organizace: Poradna pro rodinu Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice
Adresa služby: Mozartova 449, 530 09 Pardubice
Druh služby: Odborné sociální poradenství §37, zák.108/2006Sb.,
Nabízené činnosti:

Odborné psychologické poradenství a obecné a odborné sociální poradenství partnerům, manželům, rodinám a jednotlivcům při řešení jejich problémů.

  • Partnerské, předmanželské a manželské poradenství
  • Rodinné poradenství a rodinnou terapii
  • Rozvodové a porozvodové poradenství
  • Individuální poradenství a psychoterapii
  • První psychologickou pomoc v krizových životních situacích
  • Poradenství v oboru závislosti
  • Sociální poradenství a základní sociálně-právní poradenství
  • Poskytování psychologických konzultací v oblasti mezilidských vztahů pro zaměstnance a studenty organizací
  • Preventivní programy (protidrogové působení, rodinná výchova) pro školy

Na Pardubicku uplatňuje Poradna tzv. Cochemskou praxi.Tato praxe je postavena hlavně na spolupráci soudů, orgánů sociálně právní ochrany dětí a neziskových organizací. Ti se snaží mírnit konflikt mezi oběma rodiči a směřují ho tak, aby dítě netrpělo rozvodem.

Komu je služba určena: Jednotlivcům, párům, rodinám

 

Popis organizace:

Pobočka: 1. Chrudim- Široká 29, 53701 Chrudim IV,
2. Svitavy- Riegrova 2063/11, 568 02 Svitavy,
3. Ústí nad Orlicí- Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí
Služby poskytuje od: 1978
Telefon: Pardubice: 466 263 080, mob: 603 273 948,
Chrudim- 469 319 632, mob: 737 360 028,
Svitavy - 461 532 604, mob: 604 867 581,
Ústí nad Orlicí- 465 525 442, mob: 721 981 780
E-mail: pardubice@poradnapardubice.cz, chrudim@poradnapardubice.cz, svitavy@poradnapardubice.cz, usti@poradnapardubice.cz
WWW: http://www.poradnapardubice.cz
Zřizovatel: Krajský úřad Pardubického kraje
Poskytovatel služby: Poradna pro rodinu Pardubického kraje
Formy poskytovaných služeb: ambulantní
Kapacita: 27 kontaktů/ den- součet možných konzultací na všech pobočkách
Věkové skupiny: klienti mladší 18 let musí být při prvním kontaktu s Poradnou pro rodinu Pardubického kraje v doprovodu zákonného zástupce
Časový rozsah: Po, st 8:00–11:00 hod. a 12:00–17:00 hod., út, čt 8:00–11:00 hod. a 12:00–14:00 hod., pá 8:00–12:00 hod
Další upřesnění služby: V oblasti náhradní rodinné péče • odborné posuzování zájemců o přijetí dítěte do osvojení či pěstounské péče • zajišťování jejich odborné přípravy před přijetím dítěte do rodiny a prostřednictvím komplexního odborného poradenství provázení a podpora rod
Úhrada za služby: bezplatné
Bezbarierovost: Ano