Výzva PRV č. 7/2023 

 DOPORUČENÍ: pro správné zobrazení použijte prohlížeč InternetExplorer. Pokud se Vám nezobrazují přílohy správně, nejprve je uložte na svůj disk a pak otevřete v AcrobatReader.

PRV 3

Venkovský podnikatel

 Fiche PRV 3

 Seznam příloh fiche 3

 

 

 Úplné znění výzvy

 Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje_platná pro rok 2023-2025_(od 27. 10. 2022)

 Interní postupy MAS Hlinecko

Etický kodex hodnotitele

 Strategie

 Prezentace 

 Seznam přijatých projektů

Seznam vybraných projektů

 

Přílohy

 Příloha č. 1 Výzvy PRV 

 Příloha č. 2 Výzvy PRV

 

Instrukce pro získání přístupu do Portálu farmáře:


 Informace pro přístup do Portálu farmáře SZIF eAgri

 Žádost o přístup do Portálu farmáře

 Doporučení MAS Hlinecko

Instrukce pro administraci žádostí v Portálu farmáře:

 Postup pro vygenerování formuláře Žádosti o dotaci v Portálu farmáře

 Postup pro doplnění ŽoD přes Portál farmáře

 Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře ŽoD a příloh k Výběrovým řízením

 Zasílání e-mailových zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF prostřednictvím Portálu farmáře

 

Odkazy na přílohy přímo

Veřejné zakázky:

Příručky pro publicitu:

Metodika finančního zdraví:

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků: [v sekci ke stažení]