Výzva PRV č. 5/2021 

 DOPORUČENÍ: pro správné zobrazení použijte prohlížeč InternetExplorer. Pokud se Vám nezobrazují přílohy správně, nejprve je uložte na svůj disk a pak otevřete v AcrobatReader.

Podpora rozvoje života na venkově

 Fiche PRV 7

 Příloha č. 1 Fiche PRV 7

 Úplné znění výzvy

 Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (platná od 15. 12. 2020)

 Interní postupy MAS Hlinecko

 Etický kodex hodnotitele

 Strategie

 Pozvánka na webinář pro žadatele

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce

 Prezentace

 Seznam přijatých projektů

 Seznam vybraných projektů

 

Instrukce pro získání přístupu do Portálu farmáře:


 Informace pro přístup do Portálu farmáře SZIF eAgri

 Žádost o přístup do Portálu farmáře

 Doporučení MAS Hlinecko

Instrukce pro administraci žádostí v Portálu farmáře:

 Postup pro vygenerování formuláře Žádosti o dotaci v Portálu farmáře

 Postup pro doplnění ŽoD přes Portál farmáře

 Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře ŽoD a příloh k Výběrovým řízením

 Zasílání e-mailových zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF prostřednictvím Portálu farmáře

 

Přílohy

 Seznam příloh fiche 7

 

Odkazy na přílohy přímo

Veřejné zakázky:

Příručky pro publicitu:

Metodika finančního zdraví:

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků: [v sekci ke stažení]