Výzva PRV č.3/2019

DOPORUČENÍ: pro správné zobrazení použijte prohlížeč InternetExplorer. Pokud se Vám nezobrazují přílohy správně, nejprve je uložte na svůj disk a pak otevřete v AcrobatReader. 


 

PRV1

Kvalita z regionu Hlinecka

 Fiche PRV 1 

PRV2

Konkurenceschopný zemědělec

 Fiche PRV 2 

PRV3

Venkovský podnikatel

 Fiche PRV 3 

PRV4

Atraktivní les

 Fiche PRV 4 

PRV5

Technika pro les a dřevo

 Fiche PRV 5 

 

 

Úplné znění výzvy

Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (platná od 4. 3. 2019)

Interní postupy MAS Hlinecko

Etický kodex hodnotitele

 Strategie

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace

Seznam podaných projektů

Seznam vybraných projektů

 

 

 

Instrukce pro získání přístupu do Portálu farmáře:


Informace pro přístup do Portálu farmáře SZIF eAgri

Žádost o přístup do Portálu farmáře

Doporučení MAS Hlinecko

Instrukce pro administraci žádostí v Portálu farmáře:


Postup pro vygenerování formuláře Žádosti o dotaci v Portálu farmáře

Postup pro doplnění ŽoD přes Portál farmáře

Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře ŽoD a příloh k Výběrovým řízením

 

Přílohy

Seznam příloh fiche1

Seznam příloh fiche2

Seznam příloh fiche3

Seznam příloh fiche4

Seznam příloh fiche5

 

Odkazy na přílohy přímo

Veřejné zakázky:

Příručky pro publicitu:

Metodika finančního zdraví:

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků: [v sekci ke stažení]

Příklad vyplnění Prohlášení o zařazení podniku