Výzva PRV č.2/2018

DOPORUČENÍ: pro správné zobrazení použijte prohlížeč InternetExplorer. Pokud se Vám nezobrazují přílohy správně, nejprve je uložte na svůj disk a pak otevřete v AcrobatReader. 


Úplné znění výzvy

Fiche PRV 1 Kvalita z regionu Hlinecka

Fiche PRV 2 Konkurenceschopný zemědělec

Fiche PRV 3 Venkovský podnikatel

 Fiche PRV 4 Atraktivní les

Fiche PRV 5 Technika pro les a dřevo

Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (platná do 31. 3. 2018)

Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (platná od 1. 4. 2018)

Interní postupy MAS Hlinecko

Etický kodex hodnotitele

Strategie

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře

Seznam podaných žádostí – 2. kolo PRV 29. 3. 2018

Seznam vybraných projektů 2.výzvy PRV

Seznam nevybraných projektů 2.výzvy PRV

Zápis z jednání Výběrové komise 25. dubna 2018

Instrukce pro získání přístupu do Portálu farmáře:


Informace pro přístup do Portálu farmáře SZIF eAgri

Žádost o přístup do Portálu farmáře

Doporučení MAS Hlinecko

Instrukce pro administraci žádostí v Portálu farmáře:


Postup pro vygenerování formuláře Žádosti o dotaci v Portálu farmáře

Postup pro doplnění ŽoD přes Portál farmáře

Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře ŽoD a příloh k Výběrovým řízením

 

Přílohy

Seznam příloh fiche1

Seznam příloh fiche2

Seznam příloh fiche3

 Seznam příloh fiche4

Seznam příloh fiche5

 

Odkazy na přílohy přímo

Veřejné zakázky:

Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV na období 2014-2020, platná od 1. 4. 2018

Příručky pro publicitu:

Metodika finančního zdraví:

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků: [v sekci ke stažení]

Příklad vyplnění Prohlášení o zařazení podniku