Výzva OPŽP č. 5

 

Výzva MAS Hlinecko - ÚSES a protierozní opatření

Příloha 12.1 Pravidla pro žadatele a příjemce

Příloha 12.2 Kritéria hodnocení žádosti

Příloha 12.3 Náklady obvyklých opatření

Příloha 12.4 Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů

Příloha 12.5 Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Příloha 12.6 Standard AOPK SPPK C02 001 Výsadba stromů

Příloha 12.7 Seznam autochtonních dřevin

Příloha 12.8 Interní postupy pro administraci žádosti OPŽP

 

Další dokumenty

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

 

Seznam podaných projektů

 

Věcné hodnocení projektů Výběrovou komisí MAS Hlinecko

Výběrová komise MAS Hlinecko, z.s. pro věcné hodnocení k výzvě z Operačního programu Životní prostředí s názvem „Výzva č. 5 Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.–OPŽP –Realizace ÚSES a protierozní opatření" se uskutečnila 2. 3. 2020.

Pozvánka na Výběrovou komisi 2. 3. 2020

Zápis z Výběrové komise 2. 3. 2020

Prezenční listina z Výběrové komise 2. 3. 2020 

Etický kodex hodnotitele z 2. 3. 2020

Kontrolní listy věcného hodnocení

 

Výběr projektu Představenstvem MAS Hlinecko

Hodnocené projekty byly vybrány Představenstvem MAS a doporučeny k podpoře 12. 3. 2020.

Pozvánka na  Představenstvo 12. 3. 2020

Zápis z Představenstva 12. 3. 2020

Etický kodex členů Představenstva 12. 3. 2020

Prezenční listina Představenstva 12. 3. 2020