Výzva OPZ č. 3

 

Výzva MAS Hlinecko - sociální služby I.

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

 Příloha č. 2 - Definice podporovaných cílových skupin

Příloha č. 3 - Podpora soc. služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba MAS

Příloha č. 4 - Údaje o sociální službě

Příloha č. 5 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 6 - Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)

Příloha č. 7 - Pomůcka k vyplnění přílohy č. 4 Údaje o sociální službě

 

Další dokumenty

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze_9)

Specifická část pravidel (verze_9)

Pozvánka na seminář

Seminář pro žadatele - sociální služby

 

Seznam podaných projektů

 

Věcné hodnocení projektů Výběrovou komisí MAS Hlinecko

Výběrová komise pro věcné hodnocení projektů se uskutečnila 30. 5. 2019.

Pozvánka na Výběrovu komisi 30. 5. 2019

Zápis z Výběrové komise 30. 5. 2019

Etický kodex členů Výběrové komise 30. 5. 2019

Etický kodex externího hodnotitele

Expertní posudek

Hodnoticí list Výběrové komise 30. 5. 2019

Prezenční listina Výběrové komise 30. 5. 2019

 

Výběr projektů Představenstvem MAS Hlinecko

Hodnocené projekty byly vybrány Představenstvem MAS a doporučeny k podpoře 18. 6. 2019.

Pozvánka na Představenstvo 18. 6. 2019

Zápis z Představenstva 18. 6. 2019

Etický kodex členů Představenstva 18. 6. 2019

Prezenční listina Představenstvo 18. 6. 2019