Výzva IROP č. 13

 

Výzva MAS Hlinecko - Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Čestné prohlášení – realizace nepodléhá stavebnímu řízení, součástí nejsou stavební práce

Interní postupy MAS Hlinecko

Podporovaná opatření MAS Hlinecko CLLD

Prezentace výzvy č. 13 IROP

 

Další dokumenty

Osnova studie proveditelnosti - základní školy

Osnova studie proveditelnosti - střední školy

Osnova studie proveditelnosti - další vzdělávání

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP

Specifická pravidla výzvy 68

Přílohy specifických pravidel

Přílohy obecných pravidel

 

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list pro věcné hodnocení pro základní a střední školy

Kontrolní list pro věcné hodnocení pro neformální a celoživotní vzdělávání

 

Seznam přijatých projektů

 

Věcné hodnocení projektů Výběrovou komisí MAS Hlinecko

Výběrová komise MAS Hlinecko, z.s. k výzvě IROP s názvem „Místní akční skupina Hlinecko, z.s. – IROP 2 – Vzdělávání a rozvoj osobnosti" se uskutečnila 12. 6. 2020, členové byli seznámeni s hodnotícími kritérii věcného hodnocení a převzali podklady k projektům. Druhá schůzka proběhla 18. 6. 2020, všechny přijaté projekty byly hodnoceny dle kritérií věcného hodnocení.

Pozvánka na Výběrovou komisi 12. 6. 2020 

 Zápis z Výběrové komise 12. 6. 2020 

 Prezenční listina z Výběrové komise 12. 6. 2020 

Etický kodex hodnotitele z 12. 6. 2020 

 Pozvánka na Výběrovou komisi 18. 6. 2020 

 Zápis z Výběrové komise 18. 6. 2020 

 Kontrolní listy věcného hodnocení 18. 6. 2020

 Prezenční listina z Výběrové komise 18. 6. 2020

 

Výběr projektů Představenstvem MAS Hlinecko

Hodnocené projekty byly vybrány Představenstvem MAS a doporučeny k podpoře 22. 6. 2020.

Pozvánka na Představenstvo 22. 6. 2020

 Zápis z Představenstva 22. 6. 2020

Etický kodex členů Představenstva 22. 6. 2020

 Prezenční listina Představenstva 22. 6. 2020