Výzva IROP č. 12

 

Výzva MAS Hlinecko - Cyklodoprava

Výzva MAS Hlinecko - Cyklodoprava, změna 9. 4. 2020

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Interní postupy MAS Hlinecko

Podporovaná opatření MAS Hlinecko CLLD

Pozvánka na seminář

Prezentace: Výzva č.12 IROP

 

Další dokumenty

Osnova studie proveditelnosti_53.výzva_Cyklodoprava

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP

Specifická pravidla výzvy 53

Přílohy specifických pravidel

Přílohy obecných pravidel

 

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list pro věcné hodnocení

 Seznam přijatých projektů

 

Věcné hodnocení projektu Výběrovou komisí MAS Hlinecko

Výběrová komise MAS Hlinecko, z.s. k výzvě IROP s názvem „Místní akční skupina Hlinecko, z.s. – IROP 1 - Cesty domů (cyklodoprava)" se uskutečnila 13. 5. 2020, kdy byl předán projekt a členové byli seznámeni s hodnoticími kritérii věcného hodnocení. 20. 5. 2020 proběhla druhá schůzka, kde byl projekt hodnocen dle kritérií věcného hodnocení.

Pozvánka na Výběrovou komisi 13. 5. 2020 

 Zápis z Výběrové komise 13. 5. 2020 

 Prezenční listina z Výběrové komise 13. 5. 2020 

 Etický kodex hodnotitele z 13. 5. 2020 

Pozvánka na Výběrovou komisi z 20. 5. 2020 

 Zápis z Výběrové komise z 20. 5. 2020 

 Kontrolní list věcného hodnocení 20. 5. 2020

 Prezenční listina z Výběrové komise 20. 5. 2020

 

Výběr projektu Představenstvem MAS Hlinecko

Hodnocený projekt byl vybrán Představenstvem MAS a doporučen k podpoře 27. 5. 2020.

Pozvánka na Představenstvo 27. 5. 2020

 Zápis z Představenstva 27. 5. 2020

Etický kodex členů Představenstva 27. 5. 2020

 Prezenční listina Představenstva 27. 5. 2020