Výzva IROP č. 11

 

Výzva MAS Hlinecko - Terminály a parkovací systémy

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Interní postupy MAS Hlinecko

Podporovaná opatření MAS Hlinecko CLLD

 Pozvánka na seminář

 Prezentace: Výzva č. 11 IROP

 

Další dokumenty

Osnova proveditelnosti dopravní terminály a parkovací systémy

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP - výzva 53

 Přílohy specifických pravidel

 

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list pro věcné hodnocení

 

Seznam přijatých projektů

 

Věcné hodnocení projektu Výběrovou komisí MAS Hlinecko

Výběrová komise MAS Hlinecko, z.s. k výzvě IROP s názvem „Místní akční skupina Hlinecko, z.s. – IROP 1 - Cesty domů (terminály a parkovací systémy)" se uskutečnila 24. 2. 2020, kdy byl předán projekt a členové byli seznámeni s hodnoticími kritérii věcného hodnocení. 2. 3. 2020 proběhla druhá schůzka, kde byl projekt hodnocen dle kritérií věcného hodnocení.

Pozvánka na Výběrovou komisi 24. 2. 2020

Zápis z Výběrové komise 24. 2. 2020

Prezenční listina z Výběrové komise 24. 2. 2020

Etický kodex hodnotitele z 24. 2. 2020

Pozvánka na Výběrovou komisi 2. 3. 2020

Zápis z Výběrové komise z 2. 3. 2020

Prezenční listina z Výběrové komise 2. 3. 2020

Kontrolní list věcného hodnocení

 

Výběr projektu Představenstvem MAS Hlinecko

Hodnocený projekt byl vybrán Představenstvem MAS a doporučen k podpoře 12. 3. 2020.

Pozvánka na Představenstvo 12. 3. 2020

Zápis z Představenstva 12. 3. 2020

Etický kodex členů Představenstva 12. 3. 2020

Prezenční listina Představenstva 12. 3. 2020