Projekt spolupráce PRV IV.2.1 

Život a historie vypálených obcí aneb "Znáte nás?"

Konference - 4. 11. 2014 Hlinsko

04. 11. 2014 se v Multifunkčním centru v Hlinsku uskutečnila společná konference, která byla vyvrcholením celého projektu. Konference se zúčastnily školy z území MAS Hornolidečska (ZŠ Valašská Polanka, ZŠ Lačnov) z území MAS Ploština (ZŠ Drnovice, Vysoké Pole a ZŠ Újezd) z území MAS Šumperský venkov (ZŠ Nový Malín a Gymnázium Šumperk) a z území MAS Hlinecko (ZŠ Smetanova Hlinsko, ZŠ Včelákov, Gymnázium K. V. Raise Hlinsko, ZŠ Resslova Hlinsko, ZŠ Smetanova Hlinsko, ZŠ Krouna, ZŠ Trhová Kamenice a děti z obce Tisovec). Dále pozvání na konferenci přijali pamětníci (Mstislav Pospíšil, Josef Řepík, Jarmila Jeřábková), zástupci místních akčních skupin, zapojení pedagogové a zástupci vypálených obcí. Celou konferenci uváděl pan PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D. a paní PhDr. Magda Křivanová. Konference byla i ukončením celé soutěže a křestem společného díla a to knihou s názvem - Život a historie vypálených obcí aneb "Znáte nás?".

Při vstupu na konferenci dostal zástupce z každé školy 1 díl puzzle, který na konci konference zasadil do společného obrázku. Po zasazení všech dílů vznikl namalovaný obrázek, který představoval pohled na klidnou a malebnou ves. Akce byla započata filmem, který byl připraven jako sestřih z jednotlivých exkurzí, dále dostali účastníci bloky a tužky, které využili na sepsání dotazů pro besedu s pamětníky, kterou pokračoval dopolední blok. V odpoledním bloku shlédli zástupci škol divadelní představení Národní třída, které odehrál domácí soubor GT Hlinsko a následovaly ukázky čtení prací dětí, které si děti četly samy nebo je četli jejich vyučující učitelé. Na závěr celé konference dostali všichni účastníci z rukou zástupce partnera Historického ústavu AV knihu, na které se jako autoři podíleli. V průběhu konference byla pro všechny připravena výstava kreseb, výtvarných děl a literárních prací, která poté pokračovala v MFC ještě 14 dnů a dále bude putovní pro území ostatní MAS.

Organizační tým MAS Hlinecko zajistil pro všechny účastníky celodenní občerstvení s tématikou partyzánské kuchyně. Na závěr konference čekalo účastníky malé překvapení v podobě 4 lokomotiv znázorňující místní akční skupiny, za kterými byly připojeny vagóny znázorňující školy. Každá škola si symbolicky odpojila svůj vagón se svým názvem, tak jako každá místní akční skupina si symbolicky odpojila svojí lokomotivu, aby jim do budoucna připomínala cestu projektem. Smyslem tohoto symbolického "vlaku" je propojenost a pokračování nastolené spolupráce místních akčních skupin a zúčastněných škol. Celkově se akce účastnilo zhruba 252 žáků, studentů, pamětníků, zástupců místních akčních skupin, zástupců obcí.

Galerie