Projekt spolupráce PRV IV.2.1 

Život a historie vypálených obcí aneb "Znáte nás?"

1. exkurze - 26. 03. 2014 Prlov

První exkurze s tématem vypálené obce Prlov se zúčastnili žáci a studenti z území MAS Hlinecko (ZŠ Smetanova Hlinsko, ZŠ Včelákov, Gymnázium K. V. Raise Hlinsko, obec Tisovec) a MAS Hornolidečska (ZŠ Valašská Polanka a ZŠ Lačnov). Celodenní exkurze byla zahájena přednáškou odborného garanta PhDr. Vojtěcha Kyncla společně s pamětníky vypálení Prlova Jarmilou Ondráškovou a Plk. Jánem Hronkem, která se uskutečnila v tělocvičně ZŠ Valašská Polanka. Následně účastníci absolvovali prohlídku muzea s názvem "Prlovská tragédie". Celkově se akce účastnilo 110 žáků a studentů.

Galerie