Místní akční skupina Hlinecko, z. s. ve spolupráci s městem Hlinskem oznamuje vyhlášení soutěže

TALENT HLINECKA

 

Jedná se o talentovou soutěž pro žáky ve věku 2. stupně základních škol.

Ocenění se uděluje žákům za dvouleté školní i mimoškolní snažení ve třech vyhlášených oborech:

  • humanitní,
  • technicko-přírodovědný 
  • sportovní


Sběr nominací bude probíhat do 31. 5. 2022 a ti nejlepší budou odměněni motivačním stipendiem ve výši 5 000 Kč.

 

Přílohy:

  propozice soutěže Talent Hlinecka

  nominační formulář soutěže Talent Hlinecka

 

Tabulky nominovaných:

Humanitní obor
Jméno  Příjmení Navrhující organizace
     

 

Technicko-přírodovědný obor
Jméno  Příjmení Navrhující organizace
     

 

Sportovní obor
Jméno  Příjmení Navrhující organizace
     

 

 

Sponzoři soutěže: