Místní akční skupina Hlinecko, z. s. ve spolupráci s městem Hlinskem oznamuje vyhlášení soutěže

TALENT HLINECKA

 

Jedná se o talentovou soutěž pro žáky ve věku 2. stupně základních škol.

Ocenění se uděluje žákům za dvouleté školní i mimoškolní snažení ve třech vyhlášených oborech:

  • humanitní,
  • technicko-přírodovědný 
  • sportovní


Sběr nominací bude probíhat do 31. 5. 2022 a ti nejlepší budou odměněni motivačním stipendiem ve výši 5 000 Kč.

 

Přílohy:

  propozice soutěže Talent Hlinecka

  nominační formulář soutěže Talent Hlinecka

pozvánka na slavnostní vyhlášení

medailonky vítězů jednotlivých oborů

 

Tabulky nominovaných:

Pozn.: vítězové jednotlivých kategorií jsou zvýrazněni žlutě.

Humanitní obor
Jméno  Příjmení Navrhující organizace
Natálie Soukupová ZŠ Resslova Hlinsko
Anna Vomelová Gymnázium K.V. Raise SOU
Antonie Jirů ZUŠ Hlinsko
Daniela Váňová ZUŠ Hlinsko
Eliška Mikulová ZUŠ Hlinsko
Eliška Brabcová ZŠ Ležáků Hlinsko
Ela Novosadová Gymnázium K.V. Raise SOU

 

Technicko-přírodovědný obor
Jméno  Příjmení Navrhující organizace
Tomáš Jandík ZŠ Resslova Hlinsko
Tomáš Holeček Gymnázium K.V. Raise a SOU
Gábina Mikulášová ZŠ a MŠ Kameničky
Ludmila Žampachová ZŠ a MŠ Kameničky
Karel Mückstein Gymnázium K.V. Raise a SOU
Lenka Hromádková Gymnázium K.V. Raise a SOU
Tereza Paulusová ZŠ Trhová Kamenice
Patrik Michek Gymnázium K.V. Raise a SOU

 

Sportovní obor
Jméno  Příjmení Navrhující organizace
Ema Bártová ZŠ Resslova Hlinsko
Jakub Novák ZŠ a MŠ Kameničky
Denis Boguaj ZŠ a MŠ Kameničky
Pavel Oliver Dufek Gymnázium K.V. Raise a SOU
Vanesa Urbánková ZŠ Smetanova Hlinsko
Michal Rakouš ZŠ Ležáků Hlinsko
Lucie Kopecká ZŠ Ležáků Hlinsko
Ela Novosadová Gymnázium K.V. Raise a SOU
Jiří  Bouška ZŠ Resslova Hlinsko 
Viktor  Zahradník  Šachový oddíl Hlinsko 

 

Partneři a sponzoři soutěže:

Velké poděkování patří všem partnerům, sponzorům a účastníkům
Sponzor Dar(y) Využití daru
Backer Elektro 10 000 Kč

Hlavní cena pro Humanitní a Technicko-přírodovědný obor (Daniela Váňová a Lenka Hromádková)

Mias OC 5 000 Kč

Hlavní cena pro Sportovní obor (Michal Rakouš)

Město Hlinsko Nájem MFC, poukázky do kina a plaveckého bazénu Ceny pro první 3 v každém oboru
Pohoda a Pohoda COOL 2 x vystoupení pohybové skupiny Sluníčko Bod programu
ZuŠ Hlinsko Vystoupení mladých kytaristů Bod programu
SPSCH Pardubice Chemická show Bod programu

Galerie