Pracovní skupiny

pro tvorbu strategie 2014-2020

 

Pracovní skupina děti, mládež, volný čas

Více o pracovní skupině

Pracovní skupina podnikatelé

Více o pracovní skupině

Pracovní skupina sociální oblast

Více o pracovní skupině

Pracovní skupina občanská vybavenost

Více o pracovní skupině

Pracovní skupina pro sociální oblast

Více o pracovní skupině

 

 

Tematické pracovní skupiny

pro tvorbu strategie 2014-2020

 

Tematická pracovní skupina pro oblast vzdělávání

Více o pracovní skupině

Tematická pracovní skupina pro oblast volnočasových a spolkových aktivit

Více o pracovní skupině

Tematická pracovní skupina pro oblast podnikání

Více o pracovní skupině

Tematická pracovní skupina pro oblast zemědělství a životní prostředí

Více o pracovní skupině

Tematická pracovní skupina pro oblast rozvoje cestovního ruchu a regionálního značení

Více o pracovní skupině