Hovory se starosty

Byly uskutečněny postupně v jednotlivých obcích v období červenec - srpen 2015 k ověření evidovaných a nahlášených projektů v zásobníku projektů, doplnění a aktualizaci dat 1. verze strategie vydané v 9/2014. Setkání se účastnili členové zpracovatelského týmu projektu a zástupci obcí, dle možností starostka/starosta, místostarostka/místostarosta nebo další zastupitelé. Projednávány byly oblasti technické infrastruktury, správa lesů a potřeba lesní techniky, rozsah lesních a polních cest, potřeba obslužných pěších/cyklostezek mezi obcemi nebo místními částmi, potřeby JPO, sociální oblast, školství, existence aktivních zemědělců, regionální produkty, výsadba v extravilánu, aktualizované strategie obcí a nově vzniklá témata a náměty k řešení nových projektů. Rozsah každého jednání 1,5 - 3 hodiny.