Název projektu: Pořízení vybavení pro školní kuchyň ZŠ a MŠ Krouna

Žadatel: Základní škola a mateřská škola Krouna

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově

Realizace projektu: 1. 9. 2022 – 31. 7. 2023

Celkové výdaje projektu: 556 600,00 Kč

Výše dotace: 368 000,00 Kč

Popis projektu:

Cílem projektu je pořízení vybavení školní kuchyně v rámci její modernizace. Dojde k pořízení nových dvou elektrických kotlů, jedné elektrické pánve a jednoho čtyřkomorového vyhřívaného výdejního pultu. Výsledkem projektu bude po jeho realizaci možnost poskytovat naším strávníkům moderní kuchyni a držet aktuální gastronomické trendy. Dalším výsledkem projektu bude i snížení nákladů na provoz starého vybavení a nákladů na jeho servis a opravy, kdy za ušetřené peníze bude moci žadatel pokračovat dále v modernizaci školní kuchyně.