Název projektu: Podpora skladování a prodeje brambor

Žadatel: Zemědělská a.s. Vysočina

2. výzva MAS – PRV – fiche č. 2 Konkurenceschopný zemědělec

Realizace projektu: 30. 9. 2018 - 31. 3. 2019                

Celkové výdaje projektu: 1 088 262,00 Kč

Výše dotace: 539 634,00 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu byl pořízen vysokozdvižný vozík a plošina pro paletizaci brambor. Došlo ke zvýšení produktivity práce při manipulaci v bramborárně, zvýšila se bezpečnost a hygienické podmínky, došlo ke snížení fyzické náročnosti a v neposlední řadě tyto technologie zrychlují a omezují riziko mechanického poškození brambor. Technologie zvyšuje konkurenceschopnost při distribuci a prodeji brambor.

 

Na otázky odpovídá zástupce žadatele Ing. Zdeněk Stejskal, hlavní ekonom Zemědělská a.s. Vysočina

  • Jak jste se dozvěděli o možnosti požádat o dotaci prostřednictvím MAS? O možnosti získání dotace jsme se dozvěděli z vyhlášených výzev na stránkách MAS. Po několika ústních konzultacích s pracovníky MAS jsme zjistili, že vyhlášená kritéria splňujeme.
  • Kdo se všechno podílel na přípravě projektu k žádosti o dotaci? Na přípravě projektu se podílel realizační tým, který by k tomuto účelu vytvořen z pracovníků organizace a přípravu podkladů jsme konzultovali s pracovníky MAS. 
  • Kde jste zjistili, co a jak je potřeba připravit? Účastnili jsme se semináře pro žadatele a příjemce dotace pořádaného MAS, další informace jsme čerpali v instruktážních metodických pokynech zveřejněných na webových stránkách MAS.
  • Jak dlouho příprava podání žádosti o dotaci trvala? Příprava podání žádosti trvala zhruba 6 týdnů.
  • Využili jste konzultací ze strany MAS? Možnosti konzultace s MAS jsme využili jak při přípravě podkladů, tak i v etapě vlastního podání žádosti o poskytnutí dotace na SZIF. 

 

foto