Název projektu: Investice zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 2022

Žadatel: Zemědělská a.s. Vysočina

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 1 Kvalita z regionu Hlinecka

Realizace projektu: 22. 3. 2022 – 1. 4. 2023                   

Celkové výdaje projektu: 833 085,00 Kč

Výše dotace: 344 250,00 Kč

Popis projektu:

Předmětem tohoto projektu je pořízení dopravního prostředku s chladírenskou jednotkou do 3,5 tuny. Toto auto bude sloužit k rozvozu zachlazené drůbeže přímo ke koncovým zákazníkům v kraji Pardubickém, Královehradeckém, ale i v kraji Vysočina. Díky nákupu dodávky s chladící jednotkou bude možné distribuovat po okolí s větší efektivitou a častěji kvalitní zpracované produkty.