Uvádění na trh zemědělských produktů

Název projektu: Uvádění na trh zemědělských produktů

Žadatel projektu: Vladimír Švanda

 

3. výzva MAS – PRV – fiche č. 1 Kvalita z regionu Hlinecka

Popis projektu:

V rámci projektu dojde k pořízení 1 ks dopravního vozu s chladící jednotkou do 3,5 tuny pro kvalitní přepravu masných výrobků žadatele. Touto formou bude podpořena výkonnost tohoto zpracovatelského podniku. V provozovně bude v rámci projektu vytvořeno jedno nové pracovní místo pracovníka expedice/řidiče.

Realizace projektu: 28. 6. 2019 - 30. 6. 2021

Celkové výdaje projektu: 760 000,00 Kč

Výše dotace: 350 000,00 Kč

Galerie