Název projektu: Uvádění na trh zemědělských produktů

Žadatel projektu: Vladimír Švanda

3. výzva MAS – PRV – fiche č. 1 Kvalita z regionu Hlinecka

Realizace projektu: 28. 6. 2019 - 30. 6. 2021

Celkové výdaje projektu: 760 000,00 Kč

Výše dotace: 350 000,00 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu byl pořízen dopravní vůz s chladící jednotkou do 3,5 tuny pro kvalitní přepravu masných výrobků žadatele. Touto formou byla podpořena výkonnost tohoto zpracovatelského podniku. V provozovně bylo v rámci projektu vytvořeno jedno nové pracovní místo pracovníka expedice/řidiče.

 

Galerie