Název projektu: Investice do hmotného majetku – Řeznictví U Švandů

Žadatel: Vladimír Švanda

2. výzva MAS – PRV – fiche č. 1 Kvalita z Hlinecka

Realizace projektu: 1. 7. 2018 - 15. 6. 2019                    

Celkové výdaje projektu: 1 188 884,00 Kč

Výše dotace: 491 274,00 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu došlo k pořízení 2 kusů pultových počítačových vah a 1 kusu pokladního POS systému do dvou prodejen Řeznictví U Švandů, které se nacházejí v ulici Třebízského a Družstevní v Hlinsku. Dále byl pořízen 1 kus SW a HW centrálního řízení do těchto dvou prodejen pro provozovny řeznictví, čímž se značně podpořila výkonnost tohoto zpracovatelského podniku.

 

Na otázky odpovídá žadatel Vladimír Švanda, majitel Řeznictví U Švandů

  • Jak jste se dozvěděli o možnosti požádat o dotaci prostřednictvím MAS? O možnosti požádat o dotaci prostřednictvím MAS Hlinecko jsem se dozvěděl přes poradenskou společnost, která mě sama oslovila a tuto možnost jak získat dotace pro podnikatele na Hlinecku mi poradila. 
  • Kdo se všechno podílel na přípravě projektu k žádosti o dotaci? Na přípravě projektu k žádosti o dotaci jsem se podílel já a poradenská společnost. Vše jsme konzultovali s pracovnicemi MAS Hlinecko. 
  • Kde jste zjistili, co a jak je potřeba připravit? Co a jak je potřeba připravit věděla dopředu již zmíněná poradenská společnost. Další informace jsem získal od pracovnic MAS Hlinecko.
  • Jak dlouho příprava podání žádosti o dotaci trvala? Příprava podání žádosti o dotaci trvala zhruba 3 měsíce. 
  • Využili jste konzultací ze strany MAS? Průběžně jsem já i poradenská společnost využili konzultací ze strany MAS.

 

Galerie