Název projektu: Vybavení veřejných prostranství odpočívadly

Žadatel: Městys Trhová Kamenice

5. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově

Realizace projektu: 1. 7. 2021 – 30. 9. 2021

Celkové výdaje projektu: 176 207,00 Kč

Výše dotace: 140 965,00 Kč

Popis projektu:

Na veřejných prostranstvích v Trhové Kamenice a jejích místních částech v Rohozné a v Kameničkách došlo k vybudování míst odpočinku a setkávání občanů. Byly pořízeny lavičky a herní prvky (trojhrazda, kolotoč, hrazda, dvojhoupačka a kládová houpačka).

Galerie