Název projektu: Učíme se v Pohodě

Žadatel: Středisko volného času POHODA a POHODA COOL

8. výzva MAS – IROP 2 – Vzdělávání a rozvoj osobnosti

Realizace projektu: 28. 2. 2019 - 30. 10. 2020

Celkové výdaje projektu: 998 705,50 Kč

Výše dotace: 948 770,22 Kč

Popis projektu:

Předmětem projektu bylo dovybavení Střediska volného času Pohoda a Pohoda Cool moderní výpočetní technikou, výukovými programy a zřízení venkovní učebny včetně venkovních výukových prvků. Cílem bylo rozšíření okamžité kapacity střediska a rozšíření nabídky zájmových útvarů s vazbou na klíčové kompetence IROP – cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi. Realizací projektu se zvýšil max. počet účastníků, kteří mohou ve stejný okamžik středisko využívat o 15, tedy na celkových 45 dětí - 15 dětí ve venkovní učebně a dohromady 30 dětí ve dvou kurzech ve vnitřní učebně.

 

 

 

Galerie