Název projektu: Podpora spolkových činností - pořízení vybavení

Žadatel: SK Rváčov, z.s.

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově

Realizace projektu: 1. 6. 2022 – 14. 10. 2022

Celkové výdaje projektu: 176 683,00 Kč

Výše dotace: 141 346,00 Kč

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na pořízení dresů, teplákových souprav a mobilního tréninkového vybavení. Vybavení je nutné k udržení a posílení zájmu o sport a motivaci mládeže v členské základně a rovněž i pro pořádání akcí pro veřejnost, jejichž součástí jsou dovedností soutěže. Dále budou pořízeny pivní sety a mobilní reproduktor pro ozvučení areálu, vše pro účely vytvoření kvalitního zázemí pro účastníky konaných akcí. Výsledkem projektu bude zajištění komfortního a moderního prostředí pro členy klubu a pro pořádání akcí pro veřejnost, které podpoří společenský život v obci.

 

Galerie