Název projektu: Podpora spolkových činností - pořízení venkovního sportovního a technického vybavení

Žadatel: SK Rváčov, z.s.

5. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově

Realizace projektu: 1. 6. 2021 – 18. 10. 2021

Celkové výdaje projektu: 225 124,00 Kč

Výše dotace: 180 099,00 Kč

Popis projektu:

Pro zlepšení tréninkového procesu sportovců organizovaných i neorganizovaných v klubu SK Rváčov byly pořízeny mobilní tréninkové pomůcky, nové dresy pro 5 družstev klubu, která jsou přihlášená v pravidelných mistrovských soutěžích. Rovněž došlo k dovybavení klubovny stoly a židlemi pro účely schůzí, vzdělávání, školení a spolkové činnosti. 

Galerie