Název projektu: Doplnění vybavení autoservisu plničkou klimatizací chladiva R–12

Žadatel: Roman Málek

4. výzva MAS – PRV – fiche č. 3 Venkovský podnikatel

Realizace projektu: 1. 5. 2020 – 30. 9. 2021

Celkové výdaje projektu: 192 995,00 Kč

Výše dotace: 86 847,00 Kč

Popis projektu:

Předmětem projektu je nákup plničky klimatizací, která umožní autoservisu zajistit kompletní servis klimatizací všech druhů automobilů a strojů. Svoje služby autoservis rozšíří i díky pořízení druhé technologie určené k parnímu čištění a desinfekci interiéru automobilů.

foto