Název projektu: Příměstské tábory ve Rváčově

Žadatel: SK Rváčov, z.s.

1. výzva MAS – OPZ – Prorodinné aktivity I.

Realizace projektu: 1. 5. 2018 - 31. 3. 2021

Celkové výdaje projektu: 417 850,00 Kč

Výše dotace: 417 850,00 Kč

Popis projektu:

Pro zaměstnané rodiče nabízí projekt aktivní využití volného času dětí 1. stupně ZŠ v období jarních a letních prázdnin. Budou připraveny ročně vždy tři týdenní sportovní příměstské tábory v pracovních dnech pondělí až pátek pro skupinu 20 dětí předškolního věku. Celkem se uskuteční po dobu let 2018-2021 devět táborů. V rámci projektu je nově dovybavena klubovna nábytkem (10 židlí a 2 stoly), jsou nakoupeny sportovní a výtvarné pomůcky, deskové hry, flipchart, turistické mapy a také zdravotnický materiál. Z dotace jsou hrazeny také výdaje na odměny vedoucím táborů a pronájmy ploch, které budou děti využívat (jízdárna, sjezdovka, lanové centrum atd.) Projekt řeší i financování výdajů na společnou dopravu dětí do a z tábora ve Rváčově.

 

Galerie