Název projektu: Olepovačka hran s možností softwarové komunikace a LT propojení s ostatními technologiemi.

Žadatel: Petr Zelenka

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 3 Venkovský podnikatel

Realizace projektu: 31. 5. 2022 – 30. 11. 2022

Celkové výdaje projektu: 2 299 000,00 Kč

Výše dotace: 855 000,00 Kč

Popis projektu:

Předmětem projektu je nákup olepovačky hran s novými funkcemi např. profesionální držení a vedení dílce, předfrézovací jednotka, rožkovací jednotka, dotykový ovládací panel s možností vytvoření a uložení 100 podprogramů a jejich rychlá volba, lepení hrany PU lepidlem, možnost obrábění dílců s ochrannou folií, vyšší výkonost, rozsah funkcí a úspora energie. Olepovačka umožní kvalitní nalepení hrany nábytkových dílců a zjednodušení výroby včetně nové možností softwarové komunikace a LT propojení s ostatními technologiemi. Nákupem stroje žadatel zvýší kvalitu svých výrobků, rozšíří výrobní sortiment, dosáhne vyšší produktivity, úspor el. energie a lepších hospodářských výsledků firmy.