Název projektu: Zvýšení konkurenceschopnosti Truhlářství Šustr pořízením olepovacího stroje

Žadatel: Pavel Šustr

3. výzva MAS – PRV – fiche č. 3 Venkovský podnikatel

Realizace projektu: 11. 4. 2019 - 30. 10. 2019

Celkové výdaje projektu: 554 180,00 Kč

Výše dotace: 249 381,00 Kč 

Popis projektu:

V rámci projektu byl nakoupen stroj včetně příslušenství (odsávacího systému) na strojní olepování ABS hran a nákližků na dílce z lamino a dýhovaných desek, který je nově umístěn v truhlářské dílně žadatele ve Svobodných Hamrech. Firma tak může pružněji reagovat na požadavky zákazníka, neboť zkvalitnila a zrychlila svoji výrobu.

 

Galerie