Název projektu: Odborná učebna zeměpisu ZŠ Ležáků, Hlinsko

Žadatel: Město Hlinsko

13. výzva MAS – IROP 2 – Vzdělávání a rozvoj osobnosti

Realizace projektu: 1. 4. 2020 – 30. 4. 2021

Celkové výdaje projektu: 591 749,04 Kč

Výše dotace: 562 161,58 Kč

Popis projektu:

Projekt řeší modernizaci odborné učebny, což přispěje ke zkvalitnění výuky přírodovědných oborů – vlastivědy a zeměpisu s možností praktických, ale i teoretických ukázek v rámci daných předmětů.