Název projektu: Odborná učebna zeměpisu ZŠ Ležáků, Hlinsko

Žadatel: Město Hlinsko

13. výzva MAS – IROP 2 – Vzdělávání a rozvoj osobnosti

Realizace projektu: 1. 4. 2020 – 30. 4. 2021

Celkové výdaje projektu: 591 749,04 Kč

Výše dotace: 562 161,58 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu došlo ke zkvalitnění pracovních podmínek nezbytných pro výuku přírodních věd, tedy k modernizaci odborné učebny zeměpisu určené pro výuku vzdělávacích oborů Vlastivěda a Zeměpis. V rámci rekonstrukce stávající učebny na odbornou učebnu zeměpisu byl pořízen nový mobiliář (žákovské stoly, židle, katedra včetně židle pro pedagoga, skříně, globusy, tabule, PC, projektor, reproduktory atd.). Dále došlo k úpravě stávajících elektro rozvodů, obnově podlahové krytiny a pořízení rolet k zatemnění oken. 

 

Galerie