Název projektu: Modernizace vybavení šaten v MŠ Krouna

Žadatel: Obec Krouna

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově

Realizace projektu: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023

Celkové výdaje projektu: 263 780,00 Kč

Výše dotace: 197 893,00 Kč

Popis projektu:

Předmětem projektu je modernizace vybavení dvou šaten v MŠ Krouna. V každé šatně dojde k pořízení šatních skříněk s botníky, nových nástěnek a dveří. Dále také dojde k modernizaci podlahové krytiny a výmalbě šaten. Díky této modernizaci bude školka disponovat moderními a odpovídajícími šatními prostory pro děti a také moderně koncipovaným nábytkem pro uskladnění oděvů a obuvi, který bude plně reflektovat potřeby a požadavky dětí předškolního věku. Celkově tedy dojde k vybudování modernějšího, bezpečnějšího, hygieničtějšího a estetičtějšího prostředí šaten v MŠ Krouna.