Název projektu: Rekonstrukce veřejného prostranství - lavičky

Žadatel: Obec Jeníkov

5. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově

Realizace projektu: 3. 5. 2021 – 30. 9. 2021

Celkové výdaje projektu: 99 825,00 Kč

Výše dotace: 79 860,00 Kč

Popis projektu:

Na nově upravené veřejné prostranství v obci byly pořízeny lavičky. Díky lavičkám je možno efektivně využívat tento prostor, vzhledem k jeho blízkosti k místní kapli sv. Václava a k budově obecního úřadu. 

Galerie