Název projektu: Rozšíření technologického vybavení truhlářské dílny

Žadatel: Milan Tenkrát

4. výzva MAS – PRV – fiche č. 3 Venkovský podnikatel

Realizace projektu: 1. 4. 2020 – 30. 4. 2021

Celkové výdaje projektu: 924 778,00 Kč

Výše dotace: 253 917,00 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu bylo pořízeno odsávání k olepovačce hran a užitkový vůz kategorie N1. Prostřednictvím této investice došlo ke zvýšení produktivity výroby a zlepšení procesu logistiky.

Galerie