Název projektu: Zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů v ZŠ Včelákov

Žadatel: Městys Včelákov

8. výzva MAS – IROP 2 – Vzdělávání a rozvoj osobnosti

Realizace projektu: 15. 1. 2019 - 31. 12. 2020

Celkové výdaje projektu: 1 983 094,18 Kč

Výše dotace: 1 883 939,47 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu došlo ke zkvalitnění vzdělávání žáků základní školy ve Včelákově. Byla vybudována nová venkovní učebna přírodních věd, čímž došlo k vytvoření podnětného prostředí pro výuku zejména přírodovědných předmětů. V rámci projektu byly zakoupeny lavičky a upraveno venkovního prostranství pro pozorování vegetačního období rostlin, hmyzu a ptactva. Realizací projektu se zlepšily podmínky osob s omezenou schopností pohybu ve škole, neboť byl zakoupen univerzální schodolez.

 

 

Galerie