Název projektu: Modernizace zázemí kulturního zařízení

Žadatel: Městys Včelákov

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově

Realizace projektu: 31. 5. 2022 – 30. 6. 2023

Celkové výdaje projektu: 620 536,00 Kč

Výše dotace: 496 428,00 Kč

Popis projektu:

V rámci realizace projektu dojde k pořízení vybavení pro kulturní či společenské akce a veřejnost v podobě nových stolů a židlí pro místní kulturní centrum. Díky tomuto projektu dojde ke zkvalitnění kulturního zázemí a kulturní činnost v městysi se bude moci i nadále rozvíjet. Přínosem projektu bude rozšířené moderní vybavení kulturního zařízení, které může přilákat mnoho návštěvníků.