Název projektu: Stezka pro chodce a cyklisty Trhová Kamenice - Rohozná II.

Žadatel: Městys Trhová Kamenice

12. výzva MAS – IROP 1 – Cesty domů

Realizace projektu: 1. 10. 2019 - 31. 12. 2020

Celkové výdaje projektu: 5 100 334,55 Kč

Výše dotace: 3 799 609,72 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu byla postavena stezka mezi městysem Trhová Kamenice a jeho místní částí Rohozná, a to pro cyklisty a chodce se společným provozem s dopravním značením C9a,b v šířce 2,0 m, je vedená v nezastavěném území podél silnice I/37 a její délka je 1 047,95 m. Podél stezky byla umístěna odpočívka s lavičkou, odpadkovým košem, stojanem na čtyři jízdní kola.

 

foto