Název projektu: ZHODNOCENÍ KULTURNÍHO OBJEKTU STARÉ RADNICE

Žadatel: Městys Trhová Kamenice

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově

Realizace projektu: 1. 6. 2022 – 1. 11. 2022

Celkové výdaje projektu: 157 554,00 Kč

Výše dotace: 126 043,00 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu došlo ke zhodnocení objektu staré radnice, která je kulturní památkou, a to rekonstrukcí topení, která sestávala z výměny pěti kusů starých radiátorů a vedení, čtyř radiátorů vytápějících velký sál a jednoho radiátoru nacházejícího se v kanceláři. Rekonstrukce vedla k zajištění potřebné stabilní teploty, zhodnocení kulturního objektu a ke zlepšení podmínek pro veřejnost. Projekt má pozitivní vliv na udržení dobrého stavebního i technického stavu památky. 

Galerie