Název projektu: Město Hlinsko - mobilní zábrany

Žadatel: Město Hlinsko

5. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově

Realizace projektu: 31. 7. 2021 – 30. 9. 2021

Celkové výdaje projektu: 200 000,00 Kč

Výše dotace: 160 000,00 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu byly pořízeny kovové mobilní zábrany, které budou využívány při kulturních a sportovních akcích. 

foto