Název projektu: Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie a zřízení výtahu ZŠ Ležáků

Žadatel: Město Hlinsko 

1.výzva MAS – IROP 2 – Vzdělávání a rozvoj osobnosti

Realizace projektu: 7. 12. 2016 - 30. 6. 2019, projekt ukončen

Celkové výdaje projektu: 2 602 799,72 Kč

Výše dotace: 1 422 856,60 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu byla rekonstruována odborná učebna fyziky a chemie ve stávající základní škole v Hlinsku. Součástí realizace bylo pořízení nového vybavení učebny (učitelské katedry, demonstračního stolu, pěti středových médiových panelů, žákovských stolů a ergonomických židlí pro 30 studentů a 1 pedagoga, dvou rovinných keramických tabulí s pylonovými pojezdy, interaktivního dataprojektoru a pěti uzamykatelných policových skříní,…). Do všech oken učebny bylo nainstalováno elektrické zatemnění a podlaha byla pokryta zátěžovým PVC. Zároveň byla zajištěna bezbariérovost dané učebny, a to díky vybudování výtahu, který je určen pro osoby upoutané na invalidním vozíku nebo pro osoby s omezenou schopností pohybu. V neposlední řadě byla v projektu řešena zeleň, která bude sloužit k dalším potřebám výuky. Jedná se o výsadbu venkovní expozice vybraných 10 druhů dřevin charakterizujících mikroregion Hlinecka umožňující žákům sledovat změny vegetace v průběhu jednotlivých ročních období.

 

Galerie