Název projektu: Odborná učebna přírodopisu ZŠ Ležáků, Hlinsko

Žadatel: Město Hlinsko

8. výzva MAS – IROP 2 – Vzdělávání a rozvoj osobnosti


 

Realizace projektu: 29. 1. 2019 - 31. 1. 2020

Celkové výdaje projektu: 1 015 537,46 Kč

Výše dotace: 964 760,58 Kč

Popis projektu:

Projekt řeší rekonstrukci stávající učebny na odbornou učebnu přírodopisu, pořízení nového mobiliáře (žákovské stoly, židle, demonstrační stůl, skříně, mikroskopy, tabule atd.), dále úpravu stávajících elektro rozvodů a obnovu podlahové krytiny. Odborná učebna bude kapacitně určena pro 30 žáků a 1 pedagoga. Během realizace projektu bude současně doplněna školní zahrada o venkovní vybavení (3 sady venkovního posezení), které vytvoří pracovní zázemí pro činnostní a badatelskou výuku.

 

 

Galerie