Název projektu: Modernizace – Malečská zemědělská s.r.o.

Žadatel: Malečská zemědělská s.r.o.

2. výzva MAS - PRV - fiche č. 2 Konkurenceschopný zemědělec

Realizace projektu: 29. 06. 2018 – 31. 7. 2019            

Celkové výdaje projektu: 6 037 900,00 Kč

Výše dotace: 1 200 000,00 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu byl pořízen samojízdný stroj krmného vozu pro zajištění dopravy krmiva a krmení ve výkrmně býků ve středisku živočišné výroby Pokřikov. Bylo vytvořeno jedno pracovní místo. Hlavním cílem projektu bylo modernizovat chov skotu a tím docílit vyšší efektivity výroby hovězího masa.

 

Na otázky odpovídá zástupce žadatele Ing. Vít Šimon, Ph.D., jednatel Malečská zemědělská s.r.o.

  • Jak jste se dozvěděli o možnosti požádat o dotaci prostřednictvím MAS? O dotaci jsme se dozvěděli přímo od pracovníků MAS. Naše jedna ze společností je členem MAS Hlinecko za podnikatelský sektor a jsem tedy účastníkem jednání MAS. O plánovaných výzvách jednotlivých dotačních titulů jsem informován.
  • Kdo se všechno podílel na přípravě projektu k žádosti o dotaci? Na přípravě podkladů pro projekt jsme se společně podíleli se zaměstnanci naší společnosti. Kompletní žádost o dotaci nám poté částečně pomohla připravit poradenská společnost, s kterou dlouhodobě spolupracujeme a samozřejmě jsme také konzultovali s pracovníky MAS.
  • Kde jste zjistili, co a jak je potřeba připravit? Zástupce naší společnosti se zúčastnil semináře k výzvě PRV, kterou MAS Hlinecko pořádala. Další informace jsme čerpali z webových stránek MAS. Naše společnost již v minulosti připravovala jeden projekt z PRV, proto jsme měli určitou představu o rozsahu činnosti. Využili jsme naše stávající znalosti a zkušenosti a také podporu z MAS Hlinecko.
  • Jak dlouho příprava podání žádosti o dotaci trvala? Přesně nemohu určit, jak dlouho jsme na přípravě žádosti pracovali. Na přípravě podkladů se podílel celý tým lidí. Odhaduji dva týdny intenzivní práce.
  • Využili jste konzultací ze strany MAS? S pracovníky MAS jsme konzultovali hojně. Konzultovali jsme nejenom náš prvotní záměr, ale také jednotlivé body žádosti při zpracování, přílohy a termíny projektu.
foto