Název projektu: Vybavení pro kulturní činnost

Žadatel: Junák - český skaut, středisko Ležáky Skuteč, z.s. 

5. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově

Realizace projektu: 1. 7. 2021 – 30. 9. 2021

Celkové výdaje projektu: 343 022,00 Kč

Výše dotace: 274 417,00 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu bude doplněno venkovní zázemí skautské základny na Čachnově, a to nákupem nůžkových stanů, stanů hangar a pivních setů.