Název projektu: Kácecí hlavice

Žadatel: Josef Kunc

3. výzva MAS – PRV – fiche č. 5 Technika pro les a dřevo

Realizace projektu: 1. 9. 2019 - 31. 10. 2019

Celkové výdaje projektu: 500 000,00 Kč

Výše dotace: 248 000,00 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu byla pořízena technika pro údržbu lesa ve vlastnictví a pronájmu žadatele, a to univerzální kácecí hlavice pro osazení na pásový minibagr. Zařízení slouží ke kácení, odvětvení a řezání délek stromů. Kácecí hlavice ve spojení s minibagrem tvoří jeden funkční celek. Je využívána v lese k prořezávkám a probírkám s průměrem kmene do 30 centimetrů.

 

foto