Název projektu: Pořízení drapáku a štípací hlavice k pásovému bagru zn. Takeuchi

Žadatel: Jan Pospíšil

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 3 Venkovský podnikatel

Realizace projektu: 1. 6. 2022 – 30. 9.2022

Celkové výdaje projektu: 508 200,00 Kč

Výše dotace: 189 000,00 Kč

Popis projektu:

Cílem projektu je pořízení drapáku a štípací hlavice k pásovému bagru zn. Takeuchi TB290. Drapák bude sloužit ke třídění materiálu (dřevo, kámen, plast, apod.) z prováděných demolic. Štípací hlavice bude sloužit k odstranění náletových dřevin při úpravách stavebních pozemků, resp. při vyklízení stavenišť. Pořízením těchto příslušenství k pásovému bagru žadatel rozšíří činnost ve svém oboru podnikání a zvýší nabídku na trhu v regionu Hlinecka.