Název projektu: Hasiči Příkrakov

Žadatel: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Příkrakov

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově

Realizace projektu: 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022

Celkové výdaje projektu: 163 350,00 Kč

Výše dotace: 130 680,00 Kč

Popis projektu:

Předmětem projektu je pořízení mobilního zařízení, které bude sloužit pro uskladnění vybavení, které je používáno při kulturních, sportovních a jiných akcích pro veřejnost a členy sboru. Přínos projektu je očekáván zejména v oblasti kulturní, společenské a sportovní, dojde ke zlepšení podmínek při uskladnění a zabezpečení vybavení, případně bude moci být pořízeno další vybavení, které zvýší komfort poskytovaný občanům při pořádaných kulturních, sportovních a společenských akcích.