Název projektu: Modernizace laboratoře biologie

Žadatel: Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55

13. výzva MAS – IROP 2 – Vzdělávání a rozvoj osobnosti

Realizace projektu: 1. 11. 2020 – 31. 12. 2021

Celkové výdaje projektu: 695 019,00 Kč

Výše dotace: 660 268,05 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu byla realizována modernizace laboratoře biologie a nakoupeno vybavení do biologického koutku. Tím došlo k velkému kvalitativnímu posunu ve vzdělávání a podpoře zájmu žáků o přírodní vědy – zvláště o biologické obory.

Galerie