Název projektu: Tréninkové pomůcky stoly a lavičky

Žadatel: Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s.

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově

Realizace projektu: 30. 6. 2022 – 30. 9. 2022

Celkové výdaje projektu: 80 509,00 Kč

Výše dotace: 64 407,00 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu dojde k pořízení mobilních tréninkových pomůcek pro golfový klub za účelem obnovy a rozšíření vybavení. Za účelem nahrazení nevyhovujícího zázemí dále dojde k pořízení nových stolů s lavicemi, které poslouží k zajištění zázemí při pořádání akcí pro členy klubu a veřejnost.  Nové tréninkové vybavení umožní zkvalitnit sportovní přípravu zejména mládeže, ostatních golfistů i široké veřejnosti. Lavice a stoly pomohou při zkvalitnění zázemí při konaných akcích, zajistí bezpečný odpočinek hráčů a pohodlí při konání setkání a zároveň prodlouží pobyt v přírodě nejen sportovcům.