Název projektu: Příměstské tábory v DDM Hlinsko

Žadatel: Dům dětí a mládeže Hlinsko, okres Chrudim

2. výzva MAS – OPZ – Prorodinné aktivity - II. 

Realizace projektu: 1. 2. 2019 - 31. 08. 2021

Celkové výdaje projektu: 512 650,00 Kč

Výše dotace: 512 650,00 Kč

Popis projektu:

Projekt řeší částečnou pomoc zaměstnaným rodičům dětí 1. stupně základních škol a péči o ně během školního volna v období jarních a letních prázdnin formou pětidenních příměstských táborů. Jedná se celkem o devět táborů, které budou probíhat v Domově dětí a mládeže v Hlinsku v období let 2019-2021 vždy pro 15 dětí. Pro účastníky (děti) příměstských táborů byly nakoupeny sedací vaky, skládací piknikové sety, dataprojektor, fotoaparát a kytara. Dále pak sportovní, výtvarné a řemeslné pomůcky, deskové hry a knihy. Pestrá nabídka činností příměstského tábora slouží k celkovému rozvoji osobnosti dítěte a utváření vlastních hodnot. Během projektu mohou děti také na výletech poznávat krásy a zajímavosti regionu, ve kterém žijí. V rámci projektu jsou hrazeny výdaje na odměny vedoucích táborů a pronájem ploch (plavecký bazén, tělocvična, ledová plocha, bowling apod.)

 

Galerie