Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim

Historie školy v Trhové Kamenici sahá až do 16. století. V současnosti zde mají děti možnost navštěvovat první i druhý stupeň. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Kontakty

Základní škola Trhová Kamenice

Raisovo náměstí 2

539 52 Trhová Kamenice

E-mail: zs.trhovakamenice@seznam.cz

Tel.: 469 811 363

https://www.zstk.cz/

 

foto