Zemědělská a.s. Vysočina 

Zemědělská a.s. Vysočina hospodaří v oblasti zemědělství od roku 1999. Obhospodařuje pozemky v k.ú. Hlinsko, Srní, Vítanov, Stan, Všeradov, Možděnice, Dřevíkov, Svobodné Hamy, Rváčov a Trhová Kamenice. Převážná část obhospodařovaných pozemků se nachází v CHKO Žďárské vrchy a Železné hory.

V rostlinné výrobě se zabývá pěstováním obilovin a řepky ozimné, hořčice a kmínu. Tradiční plodinou na Vysočině jsou brambory, které se tu pěstují i nadále, a to brambory konzumní i sadbové. Na orné půdě se pěstuje i jako krmná plodina kukuřice na siláž a jetel. Pro výrobu krmiv pro živočišnou výrobu, zejména dojnice se sklízí luční porosty pro výrobu senáží a sena.

V živočišné výrobě se firma zaměřuje na výrobu mléka a jatečné drůbeže. Vykrmují se kuřecí brojleři, krůty a jednou ročně i kachny. Část produkce firma realizuje přes porážku drůbeže a tyto produkty prodává (chlazené kuře s droby, chlazené krůty a kachny, uzené kuře a uzené poloviny krůt). Cílem Zemědělské a.s. Vysočina je stabilizovat výsledky v jednotlivých výrobách a být konkurenceschopnými při prodeji jednotlivých produktů.

Rovněž je důležité v našich podhorských podmínkách řádným obhospodařováním zemědělské půdy udržet krajinu v kulturním stavu.

Kontakty

Zemědělská a.s. Vysočina

Dřevíkov č.p. 58 

539 01 Hlinsko v Čechách

Tel.: (+420) 469 326 600

Email: zem.a.s.vysocina@email.cz

https://www.zem-vysocina.cz/

 

Galerie