Městys Včelákov

Městys Včelákov leží v nadmořské výšce 493 m. n. m. a částečně zasahuje do Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Včelákov je obklopen ze všech stran lesy, z nichž necelých 17 ha je v majetku městyse. První písemná zmínka pochází z roku 1349, přestože původní osídlení je mnohem staršího data. Rozloha katastru je 13,55 km2, počet obyvatel se pohybuje okolo 550. Městys Včelákov tvoří 7 místních částí - Bystřice, Dolní Babákov, Hůrka, Příkrakov, Střítež, Včelákov a Vyhnánov a 3 katastrální území - Babákov, Příkrakov a Včelákov.

V městysi je základní devítiletá škola s jídelnou, kostel sv. Maří Magdalény, obecní knihovna, pošta, obchod se smíšeným zbožím, sportovní areál Sušidla se 3 kurty, fotbalovým hřištěm a rybníkem vhodným ke koupání, dětské hřiště, hřbitov, pomník připomínající osud ležáckých dětí, které navštěvovaly školu ve Včelákově, socha sv. Jana Nepomuckého, pohostinství v Bystřici, ve Včelákově a ve Vyhnánově a několik drobných živnostníků. Na území městyse působí TJ Včelákov a tři sbory dobrovolných hasičů - ČHJ Včelákov, SDH Příkrakov a SDH Dolní Babákov. Tyto spolky jsou hlavními nositeli kultury v městysi.

Činnost Městyse Včelákov spočívá v opravách a rozšíření obecního majetku - obecní budovy (opravy, zateplení), místní komunikace, mosty, chodníky, sportovní areál Sušidla (oplocení areálu, přivedení vody a vybudování sociálního zařízení), obecní byty (vybudování nových a opravu stávajících), pohřebiště (opravu hřbitovní zdi, pravidelná údržba), vybudování splaškové kanalizace + ČOV, rozšíření plynofikace, úpravy veřejného prostranství a zeleně, hospodaření v obecních lesích (těžba, nová výsadby, chemické ošetření), nákup pozemků a příprava stavebních parcel, rozšíření a rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu, nákup a oprava techniky pro údržbu zeleně a Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.

Kontakty

Městys Včelákov

Včelákov 81

539 57 Včelákov

http://www.vcelakov.cz

Galerie